Datele cu caracter personal

Preluarea, utilizarea si stocarea datelor dumneavoastră personale este facuta respectand prevederile legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, modificată și completată ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice, precum si a Regulamentului (UE) 679/2016.

Pentru mai multe informații despre datele colectate, modul de stocare, motivele necesității lor puteți afla pe pagina de confidențialitate.

Dacă doriți modificarea datelor personale sau stergerea lor definitivă, vă rugăm sa ne contactați .

In conformitate cu GDPR, drepturile clienților includ:

Dreptul de a cere de la SC Avante Consulting Team Srl să vă confirme dacă prelucrează sau nu datele dumneavoastră personale, în mod gratuit pentru o solicitare pe an. Cererea va fi trimisă pe adresa de email adrian@buchete.ro

Dreptul de a cere de la SC Avante Consulting Team Srl să rectifice, actualizeze sau șterge, în mod gratuit, datele furnizate a căror prelucrare nu este conformă dispozițiilor Legii nr. 677/2001 sau nu mai este dorita de catre dvs. Aceasta cerinta poate fi satisfacuta doar daca nu contravine obligatiilor legale ale SC Avante Consulting Team Srl.

Dreptul de a cere SC Avante Consulting Team Srl să înceteze, în mod gratuit, prelucrarea datelor sale personale.

Dreptul de a restrictiona utilizarea datelor dvs. de catre SC Avante Consulting Team Srl

Dreptul de a se adresa organelor competente printr-o reclamatie sau plangere

Dreptul de portabilitate, consta in dreptul de a solicita intr-un format accesibil, datele dvs. stocate de catre SC Avante Consulting Team Srl sau trimiterea acestora catre o alta firma sau furnizor de servicii

Drepturile specificate mai sus pot fi exercitate trimitând un mesaj de tip email pe adresa adrian@buchete.ro, persoana de contact fiind Ene Adrian.